Kainos betyder "Nytt" på grekiska. Inte utifrån betydelsen att
det inte har existerat utan att det är något "Kvalitativt nytt".
I min verksamhet handlar det då om att vitalisera befintlig
personal och organisation. Att förnya.

   Björn Westerlund